FAQ

Tko iznajmljuje ATV Quadove?

Najmodavatelj je gospodarsko društvo TMV d.o.o. čiji je predmet poslovanja, između ostalog, i djelatnost iznajmljivanja vozila (QUAD/TRAKTOR).

Najmodavatelj se obvezuje najmoprimatelju predati u najam traktor/quad vozilo marke LINHAI, LH500ATV-D T3, narandžaste boje.

Što dobijam najmom?

Ugovorne strane konstatiraju da je vozilo koje se daje u najam u ispravnom stanju i bez oštećenja, sa važećim registracijskim tablicama.

Najmodavatelj predaje najmoprimatelju vozilo sa punim rezervoarom goriva (euro super), te uz vozilo predaje: ključ za pogon vozila, prometnu dozvolu, policu obveznog osiguranja AO, osnovni set alata i dvije kacige.

Koliko traje potpisani ugovor?

Ovaj ugovor sklapa se na određeno vrijeme, nakon čijeg proteka je najmoprimatelj dužan vratiti vozilo najmodavatelju u ispravnom stanju, sa punim rezervoarom goriva (euro super) i sa svom opremom preuzetom uz vozilo, a koja je detaljno pobrojana u članku 2. ovog Ugovora.

Koliki je iznos najma ATV Quada?

Za najam predmetnog vozila ugovara se najamnina po važećem cjeniku koji je istaknut u uredu firme TMV d.o.o.

U slučaju da najmoprimatelj ne vrati vozilo u ugovoreno vrijeme iz članka 3. ovog Ugovora plaća iznos od 50,00 KM + PDV za svaki započeti sat kašnjenja.

Koje odogovornosti i obaveze imam kao najmoprimatelj ATV Quada?

Vozilo koje je predmet najma najmoprimatelj koristi na vlastitu odgovornost, a najmodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za ozlijede bilo koje vrste i sa bilo kojim posljedicama za najmoprimatelja i njegove suputnike.

Vozilo koje je predmet najma koristit će najmoprimatelj postupajući pri tom pažnjom dobrog domaćina i u skladu sa svim pozitivnim Zakonskim propisima u BiH, a odgovara najmodavatelju za oštećenja koja nastanu od strane trećih osoba. Ugovorne strane su suglasne da najmoprimatelj snosi sve rizike u svezi oštećenja i propasti vozila koje koristi, a koja oštećenja ne spadaju u redovnu uporabu, odnosno koja se ne mogu nadoknaditi iz redovnog osiguranja, kao i rizik otuđenja predmetnog vozila, te nadoknađuje najmodavatelju punu cijenu popravke vozila, odnosno, punu cijenu nabavke novog vozila, kao i troškove izgubljene dobiti zbog nemogućnosti daljnjeg najma vozila do maksimalno 25 dana, a po cijeni dnevnog najma. Najmoprimatelj odgovara i za sve vidove štete koju počini trećim osobama upotrebom predmetnog vozila.

U slučaju kvara predmetnog vozila najmoprimatelj je dužan odmah obavijestiti najmodavatelja i osigurati čuvanje vozila do dolaska najmodavatelja.

U slučaju prometne nezgode najmoprimatelj je dužan pozvati policiju, obavijestiti vlasnika vozila, popuniti zakonom propisane obrasce, zabilježiti imena svih sudionika i svjedoka i osigurati čuvanje vozila do dolaska najmodavatelja.

Najmodavatelj može naknadno, nakon povratka vozila i prestanka ugovora o najmu, najmoprimatelju fakturirati dodatne troškove koje je napravio najmoprimatelj za vrijem trajanja ovog Ugovora, a za koje troškove se naknadno saznalo, odnosno, nisu bili poznati najmoprimatelju prilikom povratka vozila od strane najmoprimatelja.

Što ako dođe do spora?

Svaki eventualni spor koji nastane iz ovog ugovora ugovorne strane će pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko ne uspiju ugovara se nadležnost Općinskog suda u Livnu.